Přehled obchodů ve vyhledávání

Na stránkách kavove-kapsle.kuryrem.cz naleznete 815 produktů od 83 výrobců zařazených do 12 kategorií. Produkty srovnáváme z 10 obchodů. Seznam obchodů a rozpis způsobu zobrazování produktů je uveden v přehledu níže.

Seznam obchodů ve srovnávači

obchod
způsob importu
produktů ve srovnání
Stojánky na kapsle - manuální výběr
4
Stojánky na kapsle - manuální výběr
12

Vysvětlivky k popiskům:

Výběr produktů – Pro sestavení produktové databáze byla využita část produktů z xml feedu. U celé hlavní databázové tabulky byla před spuštěním webu provedena korekce názvů produktů a to s cílem zlepšení přehlednosti a orientace ve výpisu produktů. Ve srovnání cen se zobrazí pouze produkty, které jsou již přidány hlavní databázi.

Srovnání – produkty jsou přidány pouze pro srovnání cen k produktům z hlavní databáze. Ve srovnání cen se zobrazí pouze produkty, které jsou již přidány hlavní databázi.


Produkty z xml feedů jsou automaticky importovány pouze do srovnání cen. Před vložením vybraných produktů z xml feedů do hlavní produktové databáze je u dat provedena úprava názvu produktů, aby stylem souhlasil se stávající databází, a zařazení produktu do příslušné kategorie.

815 produktů
12 kategorií
83 výrobců
10 obchodů